-Persontransporter - Budservice - Företagstaxi -

 
0381-107 07
Ring

Varmt välkommen till oss


Måndag - Fredag 06:30-18:00

Lördag Stängt

Söndag Stängt

Akuta sjukresor ring 020 - 64 65 66Vid alla skollov Måndag - Fredag öppnar vi Kl 07:00Helgtrafiken i Eksjö.


En rad faktorer har lett till ett på många sätt ledsamt beslut, nämligen att stänga på helgerna.

En trend sedan många år är att stora ”busskoncerner”, vid offentliga upphandlingar lagt beslag
på merparten av färdtjänst och sjukresekontrakten. Detta på bekostnad av lokala taxiåkerier
som har svårt att konkurrera med både priser och att uppfylla avtalsvillkor. För Eksjötaxis del
gick det till t ex inte att använda samma fordon till att köra färdtjänst i som att köra skolskjuts
p.g.a kravspecifikationer om säteshöjd mm. Vi har numera ingen färdtjänst vilken tidigare kunde
”stötta” vår helgservice och göra det möjligt att ha öppet för andra resor också.


Antalet åkare (ägare av egen taxibil) har succesivt minskat och är nu nere i 2 st i Eksjö.
För att bedriva helgtrafik är vi då hänvisade till att använda oss av anställda eftersom vi är
tvingade att följa vilotidsregler för att behålla våra trafiktillstånd. Vi följer gällande kollektivavtal

och det innebär anställningskostnader som intäkterna på helgtrafiken sedan lång tid tillbaka

inte kunnat täcka upp. För den enskilde åkaren innebär det varje helg förluster som över tid

blir orimliga. Summan av det hela är att vi har blivit för få åkare, vilotidsreglerna hindrar och

kostnaderna är för stora för att vi ska kunna erbjuda någon service på helgerna.

Stort tack till de trogna kunder vi haft. Vänliga hälsningar Eksjö Taxi